Blog-arkiv

Teknisk Dokumentation

Hvordan Outsourcing Valg af leverandør Handelskotymer Pris Kalkulation-Fordele

Teknisk Dokumentation

Teknisk dokumentation i form af tegninger, styklister og modeller er uhyre vigtig på grund af de store afstande – og kulturelle forskelle.

Det er helt afgørende dokumentationen er på engelsk.
For elektronik kræves der styklister med type og fabrikat.

Læs mere ›

Mærker:

Top
Tilbage